Hoạt động chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)