17/05/18  Tin của trường  182
Ngày 2/4/2018 Trường Tiểu học Liên Phương tổ chức cho học sinh buổi ngoại khoá trải nghiệm và khám phá tại Cánh buồm xanh Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 25/04/16  Tin của trường  356
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình TH LIÊN PHƯƠNG.