Chương trình ngoại khoá

Ngày 2/4/2018 Trường Tiểu học Liên Phương tổ chức cho học sinh buổi ngoại khoá trải nghiệm và khám phá tại Cánh buồm xanh Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Chi đội 4A cùng các cô.

Bài viết liên quan